Ware

Siden 2007 - godtgjørelse av 2 millioner lei til barn under 2 år

Siden 2007 - godtgjørelse av 2 millioner lei til barn under 2 år


Regjeringen rister på den ene hånden og tar den andre. Fra og med 1. januar 2007 vil godtgjørelsen for barn under 2 år være 2 millioner gamle lei, uavhengig av om foreldrene er ansatt eller ikke, om de kvalifiserer eller ikke til å motta barnetrygd.
Alle barn med nedsatt funksjonsevne under 3 år vil få samme godtgjørelse. Og godtgjørelsene for andre barn vil bare øke med inflasjonsnivået. Uttalelsene tilhører arbeidsministeren, Gheorghe Barbu.
Han sa i et tv-show at neste år vil mor eller far som vil kvalifisere seg for å få barnetrygdfradrag bare få 6 millioner gamle lei per måned, mot 8 millioner som de for tiden mottar.

Alle disse tiltakene er ment å oppmuntre til fødsel. For tiden fødes 290 000 barn i Romania per år.

(Bogdana Boga)
Les hele artikkelen i: Antenne 3
30. november 2006