Informasjon

Fargestoffer kan gjøre barn syke

Fargestoffer kan gjøre barn syke


Et team av britiske forskere fra University of Southampton gjennomførte spesialiserte studier på en rekke produkter som inneholder kunstige fargestoffer, og studerte atferden til barn som konsumerer dem. Resultatene fra tidligere forskning viser at mattilsetningsstoffer forårsaker hypertensjon og lav konsentrasjon.
For eksempel er tartrazin involvert i en høy prosentandel av ADHD-tilfeller (hyperaktivitet) hos barn. Astma pasienter kan også ha symptomer etter forbruk av tartrazin fordi det er kjent som et histaminfrigjørende middel.
(Nicoleta Catana)
Les hele artikkelen i: