Informasjon

Sannheter og legender om navlestrengsblod

Sannheter og legender om navlestrengsblod

Verdien av blod fra navlestrengen som biologisk materiale for transplantasjon bestemmes av mengden blod tatt ved fødselen og mengden leukocytter / mikroliter som er inneholdt deri. Verdien kan vurderes etter bestemmelse av antall stamceller den inneholder. Under hensyntagen til disse parametrene er det blitt fastslått at det normale volumet av blod tatt fra navlestrengen er tilstrekkelig for fullstendig gjenoppretting av det hematopoietiske systemet til et barn som veier omtrent 40 kg. Hos pasienter med høyere kroppsvekt kreves det en større mengde blod, proporsjonalt med vekten, slik at antallet transplanterte stamceller er proporsjonalt med pasientens vekt.


I tillegg er det muligheten for at navlestrengsblodelementene er assosiert med ryggmargsstamceller eller perifert sirkulerende blod, for tiden spredes in vitro-spredte stamcelletransplantasjoner over hele verden. For tiden brukes autologe hematopoietiske stamceller i kombinasjon med konvensjonell behandling for behandling av mange sykdommer. Å holde stamceller tatt ved fødselen gjør at dette materialet kan leveres raskt ved behov. I noen tilfeller er det mulig å transplantere dine egne hematopoietiske stamceller for å behandle kreft.
Les hele artikkelen i: Sfatulmedicului.ro
14. mai 2007

Video: What to Expect When You're Expecting (Februar 2020).