I detalj

Tvillinggraviditeten og det utviklende stoppet av det andre fosteret

Tvillinggraviditeten og det utviklende stoppet av det andre fosteret

I følge de siste studiene, på grunn av de nye mulighetene for overvåkning av graviditet, mer og mer effektiv, har det vist seg at tvillinggraviditet i mange tilfeller fremstår mer enn tidligere antatt; I de fleste tilfeller sluttet en av jentene å utvikle seg før den ble ultrasonisk synlig.

Generelt sett, jo tidligere blir svangerskapsavbrudd, i forhold til svangerskapsalderen, jo mindre blir de påfølgende effektene på det andre fosteret (men denne regelen er ikke universelt gyldig). Mer enn sikker var posen ikke tom, men egget kom sannsynligvis opp igjen.

At dette kan bli trukket fram, krever en dynamisk oppfølging av den påfølgende evolusjonen av oppgaven, fordi vi ikke vet grunnen til at evolusjonen til den første zygoten (egget) stoppet i evolusjonen.

Derfor forblir tettere overvåking av fosterets utvikling levedyktig. I veldig sjeldne tilfeller hender det at det er et normalt intrauterint svangerskap, til hvilket et ekstrauterint ekstrauterint svangerskap, hvor ultralyden blir avslørt, en svangerskaps-pseudosakk.

Tagger tvillinggraviditet

Video: "Blev Juni till under Paradise Hotel?" - Svarar på era frågor - Elin Bergius (Juni 2020).