Ware

Spesialister fra Norge på den internasjonale autismekonferansen

Spesialister fra Norge på den internasjonale autismekonferansen

I dag vokser autisme ganske alarmerende, så det anslås at på en skole, annenhver klasse, får en elev diagnosen autismespekterforstyrrelser.

Under disse forholdene, Foreningen for terapeutisk intervensjon i autisme arrangerer fra 27. til 29. oktober et arrangement dedikert til autisme. Dermed vil International Autism Bucharest Conference (IACB 2017), som vil finne sted på Rin Grand Hotel Bucharest, samle mange spesialister fra landet og fra utlandet, mennesker med en imponerende opplevelse i kampen med autisme og som vil diskutere de mest effektive. og nye behandlingsformer, vitenskapelig validert, og som har hatt gode resultater når det gjelder utvinning av autisme.

Arrangementet blir deltatt av Petter Myhrer-Naess, konsulent i tidlig atferdsinngrep og er aktiv ved Institutt for psykologiske og pedagogiske tjenester i Bergen, Norge. Spesialisten har jobbet i over 22 år innen autisme, og er en del av en arbeidsgruppe for å konsultere og trene aktivt personale i sentre for mennesker med autisme og andre utviklingshemming. I tillegg gir Petter Myhrer-Naess også privat rådgivning i offentlige skoler og barnehager som står overfor situasjoner relatert til autisme.

Også fra Norge kommer han til IACB.ro for å dele med oss ​​sin erfaring Gabriela Vilhelmsen, psyko-pedagog og rådgiver ved Arstad Pedagogical Center, i regi av psykologisk og pedagogisk tjeneste i Bergen, Norge. Spesialisten jobber enten direkte med barnet med spesielle behov i barnehagene, eller gir råd til foreldre og ansatte. Hans sentrale interesse er kommunikasjonen og tilpasningen av barnet til dagliglivet, forholdene til de rundt ham og sist men ikke minst leken. Et av prinsippene som Gabriela Vilhelmsen aldri overholder, er at uansett diagnose, er barnet en del av barnehagen eller skolegruppen sin og må så langt det er mulig følge aktivitetene sammen med de andre barna i skolen eller barnehagen. .

Spesialistene, psykologene, terapeuter og foreldre som er til stede på konferansen, vil ha tilgang til aktuell informasjon om autisme og tilgjengelige restitusjonsbehandlinger, samt mange strategier for å forbedre familielivet når barnet har autisme. Spesifikt vil IACB 2017 diskutere alle ting relatert til autisme og terapier som over tid har vist seg effektive som atferdsterapier, logopeterapi, sosialt samvær eller sensoriske terapier.

For mer informasjon om IACB 2017, arrangement arrangert av Association for Therapeutic Intervention in Autism, kan du få tilgang til lenken www.iacb.ro.

Merker hendelser i Bucuresti Autisme-barn Foreldre og barn-arrangementer